Vpliv politike na izvajanje projekta 3. razvojne osi