Pismo novemu ministru za infrastrukturo

  Spoštovani minister g. Jernej Vrtovec!

  Uvodoma Vam želim v imenu Mladinske iniciative za 3. razvojno os izreči čestitko za izvolitev na funkcijo ministra za infrastrukturo in Vam zaželeti uspešno delo!

  Mladinska iniciativa za 3. razvojno os ima sedež na Ravnah na Koroškem in deluje v okviru Mladinskega sveta Ravne na Koroškem. Smo edina iniciativa, ki podpiramo delo vlade in pristojnih služb z namenom čim prejšnje izgradnje 3. razvojne osi na Koroško, ki je za izboljšanje položaja naše regije ključnega pomena. Vso naše dosedanje delo je objavljeno na portalu www.hitronakorosko.si. Delujemo od leta 2014, torej od situacije, ko vlada ni imela namena graditi 3. razvojne osi, do trenutne situacije, ko je za gradnjo 3. razvojne osi med Velenjem in Slovenj Gradcem že pridobljeno gradbeno dovoljenje! Prvo lopato že težko pričakujemo. Skrbijo nas birokratske ovire pri izboru izvajalca gradbenih del za zgoraj omenjeni odsek, ki jih bo potrebno še premagati. Upam, da bo ministrstvu in DARS-u kmalu uspelo odsek Velenje-Slovenj Gradec spremeniti v gradbišče 3. razvojne osi. Čaka pa nas še veliko dogovorov o umeščanju, projektiranju in gradnji te prometnice vse do mejnega prehoda Holmec.

  Naša praksa je, da se v okviru koordinacijskega odbora za izgradnjo 3. razvojne osi na Koroško, srečujemo na sestankih, kjer preverjamo potek aktivnosti, ki so bile zapisane v Protokolu o gradnji 3. razvojne osi na Koroško.

  Želim si, da bi tudi z Vami dobro sodelovali in ko bo trenutna situacija s koronavirusom v državi minila, na Vas naslavljam prošnjo za srečanje in pogovor o aktualnih aktivnostih v zvezi s 3. razvojno osjo.

  Želim Vam vse dobro pri opravljanju funkcije ministra!

  Koroški pozdrav se glasi: »HOČ`MO CESTO!«

  Aljaž Verhovnik, l.r.
  koordinator
  Mladinske iniciative za 3. razvojno os