Arhivski materiali Mladinske iniciative za 3. razvojno os

  Mladinska iniciativa za 3. razvojno os je projekt, katerega je 14. julija 2014, ustanovil Mladinski svet Ravne na Koroškem. Poslanstvo iniciative se je bilo zavzemati za pričetek gradnje 3. razvojne osi na Koroško. Simbolični začetek gradnje smo Korošci dočakali 24. avgusta 2021, s tem pa so bili uresničeni tudi cilji Mladinske iniciative za 3. razvojno os, ki se po 2.599 dneh delovanja dokončno poslavlja.

  S tem dokumentom predaja Mladinski svet Ravne na Koroškem v trajno hrambo depojev Koroškega pokrajinskega muzeja – Muzeja Ravne na Koroškem, propagandne in druge materiale, ki jih je v obdobju delovanja med 14. julijem 2014 in 24. avgustom 2021 uporabljala Mladinska iniciativa za 3. razvojno os. Med predmeti posebej izpostavljamo semafor pričetka izgradnje hitre ceste na Koroško, katerega je iniciativa izdelala leta 2017. Kot priloga k temu dokumentu je seznam predmetov, s kratkimi vsebinskimi pojasnili njihovega namena v prizadevanjih za 3. razvojno os.

  Pisni arhiv mladinske iniciative bo do priprave spominov v knjižni obliki še ostal v lasti akterjev mladinske iniciative, nato pa se bo predal v trajno hrambo depojev muzeja.

  Akterji Mladinske iniciative za 3. razvojno os se želimo Koroškemu pokrajinskemu muzeju zahvaliti za pripravljenost, da bo trajno hranil in čuval predmete, ki so bili naš sopotnik pri prizadevanjih za gradnjo 3. razvojne osi.

  Korošci HOČ`MO CESTO!

  Spremno pismo.pdf

  2