3. Razvojna os, Slovenj Gradec (Šmartno) - Dravograd (Otiški vrh) 2010