Mladinska iniciativa za 3. razvojno os je 3. junija 2020 obiskala DARS. Ta nas je seznanil, da v ponovljenem postopku priznanja sposobnosti za gradnjo »sklopa D – Gaberke« ni bilo podane pritožbe (1. faza postopka). To pomeni, da bo v nekaj dneh sledila objava druge faze razpisa, v katerem bodo odločilne številke. Če v naslednji fazi ne bo pritožb, bi lahko prvo lopato zasadili v septembru 2020.

  Spomnimo, da se bo gradnja 3. razvojne osi na Koroško pričela v kraju Gaberke, gre za odsek hitre ceste Velenje – Slovenj Gradec, katerega je DARS razdelil na osem odsekov. Zemljišča na območju Gaberk so že v 100% lasti Republike Slovenije in čakajo na izvajalca gradbenih del. DARS načrtuje, da bo še letos objavil razpis za gradnjo »sklopa F – Jenina«, ki se nahaja na območju Mestne občine Slovenj Gradec.

  Mladinska iniciativa za 3. razvojno os pričenja z novo akcijo »Pod Peco in Uršljo smo mi gospodarji« s katero bomo delili nalepke za avtomobile. Gre se za odziv na napade tistih iniciativ in posameznikov, ki trdijo, da so podatki o gradnji 4-pasovne hitre ceste na Koroško ponarejeni in da Koroška ne potrebuje 3. razvojne osi. To trdijo organizacije in posamezniki, ki ne živijo in ne delujejo na Koroškem! Okoli 5.000 Korošcev, dnevnih migrantov s trebuhom za kruhom, pa okoljske iniciative in posamezniki označujejo za »uradniško elito Koroške, ki bi se po bližnjici (3. razvojni osi) vozila v Ljubljano in si zaračunavala potne stroške«.

  V Mladinski iniciativi za 3. razvojno os podpiramo napore Ministrstva za okolje in prostor, da pospeši začetek gradnje hitre ceste na Koroško in s tem pripomore tudi k hitrejšemu okrevanju gospodarstva. Ob tem opozarjamo, da je državni prostorski načrt na odseku Velenje – Slovenj Gradec sprejet že od leta 2013 in da do letošnje izdaje gradbenega dovoljenja ta del trase ni bil sporen za nikogar. Zato se zaskrbljeno sprašujemo, kam segajo ozadja »Rovašev« iz Novega mesta?!

  3. razvojna os kot priložnost za izhod iz ekonomske krize!

  Spoštovani!

  Naša domovina Slovenija se v teh časih spopada z eno najhujših kriz v zgodovini samostojnosti. Oči mladih so zlasti zazrte v prihodnost in bojazen, da bo ravno mlado generacijo najbolj prizadela ekonomska kriza, kot posledica izbruha epidemije virusa CoVID-19! V Mladinski iniciativi za 3. razvojno os menimo, da je to bojazen mogoče prebroditi s pospešitvijo ključnih in strateško pomembnih investicij za Republiko Slovenijo. Konkretno imamo v mislih pričetek gradnje 3. razvojne osi na Koroško!

  Odzivam se na pismo Združenih civilnih iniciativ Sp. Savinjske doline (ZCISSD), katerega so naslovili »Javna korist 3. razvojne osi je pravica vseh«. Ne bi se mogel bolj strinjati s to tezo, zato mi je še toliko bolj nerazumljiva njihova blokada težko pričakovanega začetka gradnje 3. razvojne osi na Koroško.

  ZVISSD je priznala odgovornost za »napad« na koroške sanje ter odvrgla masko, ko je v javnem pismo podprla Rovaše iz Novega mesta. Sklicujejo se na »neupoštevanja priporočil in dejstev«, pri tem pa imajo kratek spomin, saj se je postopek za sprejem uredbe o državnem prostorskem načrtu (DPN) odseka Velenje – Slovenj Gradec končal že davnega leta 2013! Leta 2015 je bilo pravnomočno pridobljeno okoljevarstveno soglasje za ta odsek in v letu 2020 bi se naj gradnja pričela. Za zadnji birokratski korak je potrebno še pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, na katerega se »Rovaši« s privoščljivo podporo ZVISSD pritožujejo na upravno sodišče in se samooklicujejo za branitelje javne koristi 3. razvojne osi na način, da gradnji nasprotujejo?!