V sredo 22. junija 2016 je bil na pobudo predsednika Odbora za gradnjo hitre ceste na Koroško dr. Matica Tasiča organiziran sestanek na temo severnega kraka 3. razvojne osi s predstavniki DARS-a, Ministrstva za infrastrukturo ter Inštituta za ekonomske raziskave. Na sestanku je kot član Odbora za gradnjo hitre ceste na Koroško prisostvoval tudi vodja Mladinske iniciative Aljaž Verhovnik.
  Prisotni iz ministrstva in DARS-a so potrdili, da ni več dvomov o gradnji severnega kraka hitre ceste na relaciji avtocesta A1 – Velenje – Slovenj Gradec. Zato je pogovor potekal o tem, kako bodo potekale izvedbene aktivnosti projekta. V preteklosti je že bila izdelana študija variantnih predlogov, ki pa jo bo Inštitut za ekonomske raziskave dopolnil s študijo širših družbeno-ekonomskih učinkov, kar je povsem nova praksa DARS-a pri gradnji slovenskega avtocestnega omrežja. Študija bo predvidoma dokončana in recenzirana do jeseni, ko se bomo zopet sestali. Na podlagi študije bo ministrstvo sprejelo odločitev v katerih delih bo hitra cesta dvopasovna in kje štiripasovna.
  Vzporedno s študijo poteka tudi sprejem manjkajočega državnega prostorskega načrta na relaciji A1 (Šentrupert) – Velenje. Pričele se bodo javne obravnave, sprejem pa je predviden konec leta 2016.
  Pristojni so zatrdili, da vse aktivnosti na ministrstvu in DARS-u potekajo v okviru želene časovnice, da se bo gradnja hitre ceste na Koroško na relaciji A1 – Velenje – Slovenj Gradec pričela v letu 2018. Predsednik Odbora za gradnjo hitre ceste na Koroško dr. Matic Tasič je pristojne tudi seznanil, da koroške občine same pripravljajo predlog optimizacije izgradnje 3. razvojne osi na relaciji Slovenj Gradec – Dravograd – Prevalje in da bo ta predlog v kratkem predstavljen ministrstvu.

  Mladinska iniciativa za 3. razvojno os bo v sredo, 18. maja 2016 od 13h dalje pri Kavarni Havana na Ravnah na Koroškem delila nalepke z napisom: "Oprosti za kolono. Na hitri cesti bi bil hitrejši!". Nalepke se bodo lepile na zadke avtomobilov.

  Z nalepko boste izrazili podporo Mladinski iniciativi za 3. razvojno os in se pridružili akciji v kateri Korošci zahtevamo, kar nam pripada!

  Na pobudo Odbora za gradnjo hitre ceste na Koroško, katerega član je tudi vodja Mladinske iniciative Aljaž Verhovnik, je 8. marca 2016 na Ministrstvu za infrastrukturo potekal sestanek na temo gradnje 3. razvojne osi na relaciji avtocesta A1 – Velenje – Slovenj Gradec. S strani ministrstva se je poleg ministra dr. Petra Gašperšiča in njegove ekipe, sestanka udeležilo tudi vodstvo DARS-a.

  Spomnimo, da je Vlada RS ob obisku na Koroškem 25. marca 2015 obljubila, da bo leta 2019 zasajena prva lopata na trasi koroške hitre ceste na relaciji avtocestni križ A1 – Velenje – Slovenj Gradec. Glede nadaljevanja 3. razvojne osi na trasi Slovenj Gradec – Dravograd – Holmec Vlada RS ni dajala zavez, vendar potekajo priprave tudi v tej smeri, saj so koroške občine same naročile umestitev trase na tej relaciji, nato pa bodo o rezultatih seznanile ministra Gašperšiča.

  V petek, 29. januarja 2016 je v prostorih Koroškega medgeneracijskega centra na Ravnah na Koroškem potekala tiskovna konferenca Mladinske iniciative za 3. razvojno os. Namen konference je bil predstaviti novi spot Mladinske iniciative, dosedanje delo, načrte za prihodnost ter ažurirana stališča Mladinske iniciative za 3. razvojno os.
  Mladinska iniciativa za 3. razvojno os je bila s sklepom Upravnega odbora Mladinskega sveta Ravne na Koroškem ustanovljena 15. julija 2014. Iniciativo operativno vodi Mladinski svet Ravne na Koroškem, za podpornike iniciative pa se štejejo vse osebe, ki so podpisale Peticijo podpore gradnje hitre ceste na Koroško, ki je do jeseni 2014 zbrala več kot 7000 podpornikov.

  Vabilo na tiskovno konferenco in predstavitev spota o Mladinski iniciativi za 3. razvojno os, ki bo v petek, 29. januarja 2016 ob 12. uri v Koroškem medgeneracijskem centru, Trg svobode 20, Ravne na Koroškem.

  Namen tiskovne konference je:
   predstaviti novi spot Mladinske iniciative,
   predstaviti dosedanje delo Mladinske iniciative,
   predstaviti načrtovane aktivnosti Mladinske iniciative v letu 2016,
   predstaviti ažurirana stališča Mladinske iniciative.

  Vljudno vabljeni vsi zainteresirani!

  S spoštovanjem,
  Vodja Mladinske iniciative za 3. razvojno os
  Aljaž Verhovnik