Koroška delegacija se v sredo, 17. aprila 2019, odpravlja na naslednje srečanje koordinacijskega odbora za spremljanje izgradnje severnega kraka 3. razvojne osi. Grenak priokus še vedno daje zadnje dogajanje v Braslovčah in težnje nekaterih poslancev po spreminjanju trase hitre ceste na Koroško. Spomnimo se samo na dejstvo, da je postopek sprejema uredbe o državnem prostorskem načrtu med štajersko avtocesto in Velenjem trajal kar 13 let! Vsako spreminjaje trase, bi za seboj potegnilo še daljši časovni odmik pri gradnji koroške hitre ceste, zato v Mladinski iniciativi za 3. razvojno os takim političnim manipulacijam ostro nasprotujemo!

  Kot je včeraj poročal portal Naš čas, bo danes v Braslovčah potekala novinarska konferenca, katero pripravlja poslanec Nove Slovenije Aleksander Reberšek. V vabilu navaja predstavitev možnih tras 3. razvojne osi na odseku od avtoceste A1 do Velenja in sicer trasi F2-2 (Šentrupert-Velenje) in F6 (Arja vas-Velenje).

  Mladinska iniciativa za 3. razvojno os poziva vse ključne deležnike v regiji, lokalne skupnosti, gospodarstvenike, obrtnike, nevladni sektor, da je nujna priprava konkretnih ukrepov strategije razvoja Koroške, z namenom maksimalnega izkoristka prihoda 3. razvojne osi v regijo. Samo povezana Koroška bo žela sadove uspeha. To je bilo glavno sporočilo Mladinske iniciative na 2. gospodarskem forumu Koroške, ki je v petek, 15. marca 2019, potekal na Kopah.

  V Mladinski iniciativi za 3. razvojno os smo pred sestankom koordinacijskega odbora poslali vprašanje v zvezi s financiranjem na Ministrstvo za finance. Odgovor, z dne 5. marec 2019, se glasi:

  »Spoštovani,

  prejeli smo vaše vprašanje glede zagotovitve finančne stabilnosti 3. razvojne osi za krak Šentrupert – Velenje – Slovenj Gradec. Sporočamo vam, da so aktivnosti na tem področju v teku. Ministrstvo za infrastrukturo je v januarju poslalo pobudo za pripravo poroštvenega zakona za 3. razvojno os. Ministrstvo za finance je Ministrstvo za infrastrukturo pozvalo k dopolnitvi poslanega gradiva oziroma posredovanje relevantnih podatkov, podprtih z ustrezno investicijsko dokumentacijo. Šele na podlagi teh podatkov bo mogoče pripraviti predlog nadaljnjih aktivnosti v smislu finančne stabilnosti projekta, z vsemi potrebnimi elementi in vplivom na javne finance.

  S spoštovanjem,

  mag. Alojz Stana
  državni sekretar« 

  V petek, 1. marca 2019, se je na Prevaljah sestal Odbor za gradnjo hitre ceste na Koroško. Ta je pripravil izhodišča za koordinacijski odbor za spremljanje gradnje 3. razvojne osi na Koroško, ki se bo v sredo, 6. marca 2019 ob 10h, sestal v prostorih Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika na Ravnah na Koroškem. Tega se bodo, poleg Korošcev, udeležili predstavniki Ministrstva za infrastrukturo ter DARS.

  »Ime februarja je Aljaž Verhovnik, koordinator iniciative za tretjo razvojno os in neomajni borec za hitro cesto na Koroško. Ob zadnji Darsovi predstavitvi zamikov začetka graditve tretje razvojne osi je odločno zahteval takojšen začetek del na hitri cesti med Slovenj Gradcem in Velenjem. Izbrali so ga tudi za osebnost leta na Koroškem.« poroča portal Vala 202.
  Pogovoru z Aljažem Verhovnikom lahko prisluhnete tukaj.