Velenje, 10. septembra 2014

   

  Vodstvo Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice (SŠGZ) v sestavi predsednica dr. Cvetka Tinauer, podpredsednica Uršula Menih Dokl in direktor mag. Franci Kotnik se je sestalo s predstavniki koroške Mladinske iniciative za 3. razvojno os na čelu z vodjo Aljažem Verhovnikom. SŠGZ podpira prizadevanja mladih Korošcev za čimprejšnjo izgradnjo severnega dela 3. razvojne osi, saj zastarela prometna infrastruktura predstavlja vse večjo oviro za nadaljnji razvoj tako savinjsko-šaleške kot koroške regije.

  Spoštovani predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar!

   

  Dovolite mi, da Vam ob izvolitvi na mesto predsednika Vlade Republike Slovenije najprej iskreno čestitam v imenu Mladinskega sveta Ravne na Koroškem in v svojem osebnem imenu. Na Vas se ob tej priložnosti obračam z odprtim pismom, s katerim vas želim seznaniti z aktivnostmi Mladinske iniciative za 3. razvojno os.

   

  Mladinsko iniciativo za 3. razvojno os je 15. julija 2014 ustanovil Mladinski svet Ravne na Koroškem. Ideja se je porodila v času pisanja Strategije za mlade v občini Ravne na Koroškem, ko smo avtorji naleteli in zaznali problem (ne)realizacije 3. razvojne osi. Menimo, da bi njena izgradnja za Koroško pomenila ogromen korak naprej k preprečevanju bega možganov iz naše regije ter omogočila rast koroškega gospodarstva. Izgradnja hitre ceste na Koroško bi v prvi meri mladim povrnila optimizem in zaupanje v državo, saj smo mnenja, da bi izgradnja največ prinesla ravno predstavnikom mlade generacije, ki si želimo ostati na Koroškem. Ob tem poudarjam, da je Koroška regija z najdaljšo oddaljenostjo od avtocestnega križa v Sloveniji.

  Po tem, ko je Mladinska iniciativa za 3. razvojno os v terenskih akcijah minulega tedna dosegla že skoraj 5000 podpisov peticije za gradnjo 3. razvojne osi, se terenske akcije nadaljujejo.

   
  Tako bo Mladinska iniciativa za 3. razvojno os teren obiskala po naslednjem planu:
   
  ponedeljek, 18. 8. 2014: ob 10h obisk župana občine Ravne na Koroškem; ob 11h obisk župana občine Prevalje; ob 12h obisk župana občine Mežica
  torek, 19. 8. 2014: ob 11h obisk župana Mestne občine Slovenj Gradec
  sreda, 20. 8. 2014: ob 17h zbiranje podpisov na stojnici na platoju Tuš na Ravnah na Koroškem v okviru otvoritve Ravenskih dnevov
  četrtek, 21. 8. 2014: od 8h do 15h zbiranje podpisov na Avguštinovem sejmu na Ravnah na Koroškem
  nedelja, 22. 8. 2014: ob 12h zbiranje podpisov na županovem sprejemu upokojencev na Ravnah na Koroškem

  Vljudno vabljeni

  Mladinska iniciativa za 3. razvojno os je danes (12. 8. 2014) pričela s terenskimi akcijami na območju zgornje Dravske doline. Obiskali smo občino Muta, kjer nas je sprejel župan Boris Kralj. Sledil je obisk Občine Vuzenica, kjer smo prav tako dočakali sprejem župana in državnega svetnika Franja Goloba. Sledilo je zbiranje podpisov v prireditvenem šotoru v Vuzenici, kjer nam je uspelo zbrati skoraj 300 novih podpisov.

  V naslednjih dneh bodo sledile nove akcije naše iniciative, in sicer:

  - sreda, 13. 8. 2014: ob 11h obisk Občine Ribnica na Pohorju (sprejem župana Srečka Geča); ob 12:30 obisk Občine Podvelka (sprejem župana in predsedujočega Svetu koroške regije Antona Kovšeta)

  - četrtek, 14. 8. 2014: ob 10h obisk Občine Radlje ob Dravi (sprejem župana Alana Bukovnika)

  - petek, 15. 8. 2014: med 8. in 15. uro zbiranje podpisov na kramarskem sejmu v Črni na Koroškem v okviru Turističnega tedna in sprejem pri županji Občine Črna na Koroškem mag. Romani Lesjak. Ob 18. uri sledi zbiranje podpisov na KKŠ Summer festu na Ivarčkem jezeru.

  Mladinski svet Ravne na Koroškem (MSR) je v petek, 18. 7. 2014, na Ravnah na Koroškem pripravil uradno predstavitev Mladinske iniciative za 3. razvojno os javnosti, ki jo je nedavno ustanovil upravni odbor MSR.

  Uvodno predstavitev in pričakovanja iniciative je podal vodja iniciative in prvopodpisani peticije Aljaž Verhovnik. Predstavil je peticijo za gradnjo 3. razvojne osi in spletno stran www.hitronakorosko.si, na kateri bo lahko javnost spremljala aktivnosti iniciative. Dodal je, da je namen Mladinske iniciative za 3. razvojno os širša podpora prizadevanju predstavnikov lokalnih oblasti za 3. razvojno os, in sicer tako, da se podpora temu projektu razširi tudi na širšo družbeno-politično civilno sfero in da Korošci s tem pokažemo, da smo lahko enotni. Iniciativa bo legitimnost dobila, če bo zbrala 5000 ali več podpisov, saj je 5000 podpisov tudi meja za zakonodajno ljudsko iniciativo v Republiki Sloveniji.