Spoštovani predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar!

   

  Po več kot dveh mesecih se v imenu Mladinske iniciative za 3. razvojno os zopet obračam na Vas. Dne 25. 8. 2014 smo Vam ob nastopu funkcije predsednika Vlade RS poslali odprto pismo, na katerega smo iz vaše strankarske pisarne dne 28. 8. 2014 prejeli, med drugim, takšen odgovor: »Želimo vam zagotoviti, da je skrb za uravnoteženo regionalno politiko na našem prioritetnem programu. Vsekakor se zavedamo pomena tretje razvojne osi, ne le za prebivalce te regije, temveč še posebej za mlade. Razumemo problem dnevnih migracij, pomena razvoja regije in izzivov, povezanih s tem. Še posebej nas veseli, da je to pismo prišlo prav od vas, mladih, ki ste pri vrhu naše prioritetne agende, zato bomo ponovno uvedli Urad za mlade.«

  Ravne na Koroškem, 4. 11. 2014

   

  ZADEVA:  Odprto pismo Mladinske iniciative za 3. razvojno os

   

  Poslankam in poslancem Državnega zbora RS,

  Vsem poslanskim skupinam v DZ RS,

  Članicam in članom Državnega sveta RS,

  Odbor za gospodarstvo DZ RS,

  Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor DZ RS,

  Odbor za finance in monetarno politiko DZ RS,

  Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo DZ RS

   

  Spoštovani!

  Na Vas se obračamo kot predstavniki Mladinske iniciative za 3. razvojno os, ki jo je 15. julija 2014 ustanovil Mladinski svet Ravne na Koroškem. Ideja za iniciativo se je porodila ob pisanju Strategije za mlade v občini Ravne na Koroškem, ko smo avtorji naleteli in zaznali problem (ne)realizacije 3. razvojne osi. Menimo, da bi njena izgradnja za Koroško pomenila ogromen korak naprej k preprečevanju bega možganov iz naše regije ter omogočila rast in razvoj koroškega gospodarstva. Mladim bi z izgradnjo hitre ceste na Koroško vlili nekaj optimizma za svetlejšo prihodnost v regiji.

  Mladinska iniciativa za 3. razvojno os je v obdobju od ustanovitve zbrala okoli 7.000 podpisov podpore peticiji za gradnjo 3. razvojne osi na Koroško. Peticijo so podporniki lahko podpisali tako preko spleta na www.hitronakorosko.si, kot tudi v fizični obliki (podpis peticije je še vedno možen preko spleta).

  Velenje, 10. septembra 2014

   

  Vodstvo Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice (SŠGZ) v sestavi predsednica dr. Cvetka Tinauer, podpredsednica Uršula Menih Dokl in direktor mag. Franci Kotnik se je sestalo s predstavniki koroške Mladinske iniciative za 3. razvojno os na čelu z vodjo Aljažem Verhovnikom. SŠGZ podpira prizadevanja mladih Korošcev za čimprejšnjo izgradnjo severnega dela 3. razvojne osi, saj zastarela prometna infrastruktura predstavlja vse večjo oviro za nadaljnji razvoj tako savinjsko-šaleške kot koroške regije.

  Spoštovani predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar!

   

  Dovolite mi, da Vam ob izvolitvi na mesto predsednika Vlade Republike Slovenije najprej iskreno čestitam v imenu Mladinskega sveta Ravne na Koroškem in v svojem osebnem imenu. Na Vas se ob tej priložnosti obračam z odprtim pismom, s katerim vas želim seznaniti z aktivnostmi Mladinske iniciative za 3. razvojno os.

   

  Mladinsko iniciativo za 3. razvojno os je 15. julija 2014 ustanovil Mladinski svet Ravne na Koroškem. Ideja se je porodila v času pisanja Strategije za mlade v občini Ravne na Koroškem, ko smo avtorji naleteli in zaznali problem (ne)realizacije 3. razvojne osi. Menimo, da bi njena izgradnja za Koroško pomenila ogromen korak naprej k preprečevanju bega možganov iz naše regije ter omogočila rast koroškega gospodarstva. Izgradnja hitre ceste na Koroško bi v prvi meri mladim povrnila optimizem in zaupanje v državo, saj smo mnenja, da bi izgradnja največ prinesla ravno predstavnikom mlade generacije, ki si želimo ostati na Koroškem. Ob tem poudarjam, da je Koroška regija z najdaljšo oddaljenostjo od avtocestnega križa v Sloveniji.

  Po tem, ko je Mladinska iniciativa za 3. razvojno os v terenskih akcijah minulega tedna dosegla že skoraj 5000 podpisov peticije za gradnjo 3. razvojne osi, se terenske akcije nadaljujejo.

   
  Tako bo Mladinska iniciativa za 3. razvojno os teren obiskala po naslednjem planu:
   
  ponedeljek, 18. 8. 2014: ob 10h obisk župana občine Ravne na Koroškem; ob 11h obisk župana občine Prevalje; ob 12h obisk župana občine Mežica
  torek, 19. 8. 2014: ob 11h obisk župana Mestne občine Slovenj Gradec
  sreda, 20. 8. 2014: ob 17h zbiranje podpisov na stojnici na platoju Tuš na Ravnah na Koroškem v okviru otvoritve Ravenskih dnevov
  četrtek, 21. 8. 2014: od 8h do 15h zbiranje podpisov na Avguštinovem sejmu na Ravnah na Koroškem
  nedelja, 22. 8. 2014: ob 12h zbiranje podpisov na županovem sprejemu upokojencev na Ravnah na Koroškem

  Vljudno vabljeni