V petek, 30. avgusta, se bo v prostorih Mestne občine Velenje sestal koordinacijski odbor za spremljane izgradnje 3. razvojne osi na Koroško. Predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in DARS-a bodo poročali o aktivnostih na projektu 3. razvojne osi. Ob tem pa Koroška pričakuje glavno informacijo, ali je predlog poroštvenega zakona dobil zeleno luč v koaliciji in na vladi.

  Mladinska iniciativa za 3. razvojno os je na slovesnosti, ki je potekala 18. julija 2019, na Prežihovi ulici na Ravnah na Koroškem, namenu predala informacijski center Mladinske iniciative za 3. razvojno os. Ta je namenjen predstavitvi glavnih mejnikov delovanja iniciative v njenem petletnem obdobju. Hkrati pa info center skrbi tudi za aktualno informiranost javnosti, saj ima nameščena dva zaslona, preko katerega je mogoče slediti aktualnim novicam, ki jih javnosti sporoča Mladinska iniciativa za 3. razvojno os.

  Včeraj, 15. julija 2019, to je prav na peto obletnico ustanovitve Mladinske iniciative za 3. razvojno os, je na Ministrstvu za finance potekal sestanek, katerega tema je bila zaprtje finančne konstrukcije za 3. razvojno os. Za sestanek je zaprosila Mladinska iniciativa za 3. razvojno os, ki se zaveda, da je zaprta finančna konstrukcija še zadnja zelena luč, ki je potrebna za pričetek gradnje 3. razvojne osi na Koroško.

  Prav na današnji dan, 15. julija 2014, je pričel delovati spletni informacijski portal Mladinske iniciative za 3. razvojno os hitronakorosko.si. Ta je bil sprva namenjen zbiranju podpisov v podporo peticiji za izgradnjo 3. razvojne osi na Koroško, katero je pripravila iniciativa.

  Splet okoliščin v drugi polovici leta 2013 in v prvi polovici leta 2014 je bil razlog za to, da je nastala Mladinska iniciativa za 3. razvojno os. V tistem obdobju smo člani Mladinskega sveta Ravne pripravljali prvo strategijo za mlade na Ravnah. Analiza je pokazala velik problem bega možganov iz regije, kar pomenilo alarm za ukrepanje.

  Mladinska iniciativa za 3. razvojno os vas ob 5. obletnici delovanja vabi na otvoritev informacijskega centra  Mladinske iniciative za 3. razvojno os, ki bo v četrtek, 18. julija 2019 ob 17. uri, na lokaciji bivšega »SDK«, na Prežihovi ulici 7 na Ravnah na Koroškem.

  Mladinsko iniciativo za 3. razvojno os je 14. julija 2014 ustanovil upravni odbor Mladinskega sveta Ravne na Koroškem. Že 18. julija se iniciativa javnosti prvič predstavi na novinarski konferenci. Pričelo se je zbiranje podpisov v podporo peticiji za gradnjo 3. razvojne osi… Informacijski center bo prikazal naše dosedanje delovanje in omogočal učinkovito informiranje javnosti o 3. razvojni osi v prihodnosti.

  3. razvojna os se bo letos pričela graditi na odseku »Gaberke«! Tako je predstavil DARS na sestanku koordinacijskega odbora za izgradnjo 3. razvojne osi na Koroško, ki se je v torek, 11. junija 2019, sestal na Prevaljah. Za odsek »Gaberke« je dokumentacija DGD (dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja) izdelana, potrebno je dobiti še eno soglasje pristojnih služb, deset pa je že bilo pridobljenih. Vse ponudbe za odkupe zemljišč so vročene. Iz tega sledi, da se bo razpis za izvajalca gradbenih del objavil najprej za ta prioritetni odsek med Velenjem in Slovenj Gradcem. Ta odsek je pomemben tudi zaradi gradnje dovozne poti do Premogovnika Velenje, za potrebe gradnje 3. razvojne osi. Seveda je za uspešnost razpisa in pričetek gradnje v letošnjem letu pomembno, da pritožb na izbiro izvajalca ne bo. To naj bi na DARS-u preprečili z dvofaznim postopkom izbire.