Študija umestitve 3. razvojne osi na odseku med Slovenj Gradcem in Ravnami na Koroškem, katero je naročila Družba za avtoceste Republike Slovenije (DARS), je predstavila kot najboljši scenarij za umestitev v prostor, gradnjo štiripasovne hitre ceste na relaciji med Slovenj Gradcem – Otiškim vrhom in Ravnami na Koroškem. Minister Gašperšič je obljubil, da bo še te dni pristojnemu Ministrstvu za okolje in prostor poslal zahtevo za pričetek postopka za sprejem uredb o državnem prostorskem načrtu (DPN) na odseku med Slovenj Gradcem in Holmcem.

  Spoštovani snovalci nove koalicijske pogodbe!

  Mladinska iniciativa za 3. razvojno os je edina iniciativa v Sloveniji, ki si prizadeva za čim prejšnjo izgradnjo 3. razvojne osi na Koroško. Razlogov za to je mnogo. Navedel bom samo tri ključne:

  1. DEMOGRAFSKA SLIKA: Na Koroškem se je število mladih od osamosvojitve do danes zmanjšalo kar za 37%. Gre torej za beg možganov in pretirano centralizacijo Slovenije.

  2. VARNOSTNI VIDIK: Sedanja prometnica Arja vas – Dravograd je dokazano tista, ki je terjala največ smrtnih žrtev na slovenskih cestah po osamosvojitvi. Če pa ta odsek primerjamo z avtocesto Trojane-Tepanje ugotovimo, da se je na naši prometnici zgodilo kar 70% več prometnih nesreč, kot na primerljivi razdalji avtoceste.

  3. EKONOMSKO-GOSPODARSKI VIDIK: Že sama izgradnja te prometnice bi prinesla 40 milijonov evrov letno v državni proračun. Skupno gospodarstvo koroške in savinjsko-šaleške regije pa letno ustvari več kot milijardo evrov dodane vrednosti. Gradnja odseka »koroške hitre ceste« pa je ocenjena na okoli 700 milijonov evrov.

  V sredo 18. julija 2018 je ljudstvo, ki se je zbralo z vseh strani Koroške, protestno oviralo promet na prehodu za pešce v Mislinji. Nekaj dni pred tem je namreč potekal sestanek z upravo in vodstvom DARS-a, kjer je bilo Koroščem pojasnjeno, da praktično ne bo mogoče ujeti pričetka izgradnje 3. razvojne osi v letu 2019. Zaradi tega je Koroško obiskal tudi minister Gašperšič, ki pa z odgovori, vsaj za Mladinsko iniciativo, ni bil prepričljiv. Ta je zagotovil, da je rok pričetka izgradnje hitre ceste na Koroško v letu 2019 še vedno realen.

  Odbor za gradnjo hitre ceste na Koroško se je 11. julija 2018 sestal z ministrom za infrastrukturo dr. Petrom Gašperšičem in članom uprave DARS Vilijem Žavrlanom. Izhodišče so predstavljale informacija iz sestanka na DARS-u, z dne 5. julija 2018, ko so predstavniki odbora izvedeli, da roka pričetka izgradnje hitre ceste na Koroško v letu 2019 praktično ne bo mogoče ujeti.

  Včeraj se je sestal koordinacijski odbor Mladinske iniciative za 3. razvojno os in ocenil trenuten potek aktivnosti na projektu izgradnje hitre ceste na Koroško.

  Iniciativa ugotavlja, da je bil Protokol za izgradnjo 3. razvojne osi na Koroško podpisan na najvišjem političnem nivoju, na relaciji med ministrstvom in svetoma obeh regij. V njem se natančno opredelila časovnica izgradnje, za katero pa je ugotovljeno, da ni več realna. Še več, Mladinska iniciativa meni, da protokola ni več mogoče realizirati, zato se morajo podpisniki čim prej sestati in dogovoriti za novelacijo vsebine. V nasprotnem primeru predlagamo Svetu koroške regije, da od protokola, ki nima realnih podlag, odstopi!

  Objektivno težavo pri nemotenemu poteku projekta predstavlja vložitev ustavne pritožbe s strani civilnih iniciativ in nekaterih občin iz Savinjske doline. Nedvoumno je ustavna presoja njihova pravica.