Korošice in Korošci!

  Mladinska iniciativa za 3. razvojno os bo v ponedeljek 5.6.2017 ob 14h na Ravnah na Koroškem (ploščad pred blagovnico Tuš) organizirala "Koroško vstajo - HOČ´MO CESTO!".

  Gre za koroški "štrajk" na katerem bomo spregovorili predstavniki Mladinske iniciative, regije in gospodarstva. Za popestritev bodo nastopili tudi koroški glasbeniki.

  "Štrajk" je namenjen v podporo gradnji 3. razvojne osi na Koroško, katero naša regija nujno potrebuje za boljši vsakdan.

  Z vašo prisotnostjo bomo dogodku dali veliko težo. Zato pridite in s seboj povabite tudi svoje prijatelje in znance.

  Vljudno vabljeni!

  Spoštovani!
  Dne 19.5.2017 smo bili seznanjeni z odgovorom ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča (kateri je sicer datiran na 10.5.2017) v zvezi s skupnim predlogom Koroške in SAŠA regije o podpisu posebnega sporazuma za izgradnjo severnega kraka 3. razvojne osi, na relaciji Šentrupert-Holmec.
  Minister Gašperšič je med drugim odgovoril:

  Aprila letos je iz strani Sveta koroške regije v Ljubljano romal predlog sporazuma v katerem bi se opredelila časovnica izgradnje severnega kraka 3. razvojne osi od Šentruperta do mejnega prehoda Holmec. Hkrati s tem je potekala tudi združena in enotna akcija gospodarskih zbornic iz Koroške in Savinjsko-Šaleške regije. Ti sta pripravili skupno izjavo, katero so podpisala vsa glavna podjetja iz obeh regij in enotno podprla izgradnjo hitre ceste na Koroško.

  V petek, 12. maja 2017, je Ravne na Koroškem obiskala evropska komisarka mag. Violeta Bulc, ki v Evropski komisiji zastopa resor prometa. Njeno področje dela zajema tudi krepitev »hrbtenice« prometnega omrežja v Evropski uniji. Zato je kaj hitro debata prišla na 3. razvojno os, kot glavno prometno prioriteto Koroške. Evropska komisarka je med uvodno predstavitvijo izpostavila podatek, da na evropskih cestah na letni ravni življenje izgubi okoli 26.000 ljudi.

  V ponedeljek, 10. aprila 2017, je v Dravogradu potekala skupna novinarska konferenca predstavnikov koroške in savinjsko-šaleške regije. Na dogodku je bila javnosti predstavljena skupna izjava Gospodarskega odbora za spremljanje načrtovanja in izgradnje hitre ceste na relaciji Šentrupert – Holmec.
  »Gospodarski odbor se tako priključuje Mladinski iniciativi za 3. razvojno os kot predstavniku civilne družbe z željo poenotenega zastopanja stališča in zahtev politične, gospodarske in civilno-družbene sfere v Koroški in Savinjsko-Šaleški regiji,…« so med drugim zapisali.

  V petek 7. aprila 2017 je na temo severnega kraka 3. razvojne osi v Celju na DARS-u potekal sestanek ožje delovne skupine za izgradnjo 3. razvojne osi, katerega sta se udeležila koordinator Odbora za izgradnjo hitre ceste na Koroško dr. Matic Tasič in koordinator Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaž Verhovnik.

  Zbranim je bila predstavljena Študija upravičenosti izgradnje nove cestne povezave na koridorju severnega dela 3. razvojne osi na odseku A1-Velenje-SG. Obravnavanih je bilo pet možnih scenarijev izgradnje hitre ceste na odseku Šentrupert-Slovenj Gradec, pri čemer se je kot najbolj optimalen iz tehničnega vidika smotrnosti izgradnje pokazal scenarij takojšnje izgradnje 4-pasovnice na celotnem odseku Šentrupert-Slovenj Gradec.