Ministrstvo za infrastrukturo in DARS sta v torek, 5. junija 2018, predstavnika Odbora za izgradnjo hitre ceste na Koroško dr. Matica Tasiča in Aljaža Verhovnika obvestila, da je bil sprejet sklep za projektiranje odseka Slovenj Gradec – Velenje, med tem ko nadzorni svet DARS-a ni podal soglasja za pričetek projektiranja na odseku Šentrupert – Velenje. Točnih razlogov ni bilo podanih. Zelo verjeten razlog pa je vložitev presoje za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu za odsek Šentrupert – Velenje.

  Ministrstvo za infrastrukturo, DARS in izdelovalec študije - podjetje Lineal so v torek, 5. junija 2018, predstavili Študijo posodobitve cestne povezave Slovenj Gradec – Dravograd in Otiški vrh – Holmec. Obveščeni smo bili, da je bila za odsek 3. razvojne osi med Velenjem in Slovenj Gradcem podpisana pogodba s projektantom, med tem, ko za odsek Šentrupert – Velenje Nadzorni svet DARS-a ni podal soglasja za podpis.

  V petek, 4. maja 2018, so se na Ravnah na Koroškem sestali predsedniki mladinskih svetov lokalnih skupnosti iz Koroške. Gostitelj je bil Aljaž Verhovnik, predsednik Mladinskega sveta Ravne na Koroškem, srečanja pa sta se udeležila še predsednik Mladinskega sveta Slovenj Gradec Aleš Gangl in predsednik Marenberškega mladinskega sveta lokalne skupnosti Klemen Potnik.

  V petek 20. aprila 2018 je na Ravnah na Koroškem potekal 6. posvet o 3. razvojni osi, katerega je organiziralo Društvo za ceste severovzhodne Slovenije. Posvet je nosil naslov »Ali gre sedaj končno zares?«.

  Odgovore na to so podajali številni strokovnjaki, na njem pa je sodeloval tudi koordinator Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaž Verhovnik, ki je skupaj z ambasadorjem HOČ`MO CESTO mag. Gregorjem Fickom, predstavil referat z naslovom »Vpliv politike na izvajanje projekta 3. razvojne osi«.

  V skladu z določili Protokola o izgradnji 3. razvojne osi na Koroško, se je v ponedeljek 19. marca 2018, na Ministrstvu za infrastrukturo sestal koordinacijski odbor za spremljanje izgradnje severnega kraka 3. razvojne osi. Uvodoma je bilo pojasnjeno, da so zadeve na projektu v operativni fazi, zato odstop predsednika vlade dr. Mira Cerarja ne bo vplival na potek aktivnosti.
  Pristojni so pojasnili, da je bila dne 18. januarja 2018 vložena zahteva za presojo ustavnosti in zakonitosti uredbe o državnem prostorskem načrtu Šentrupert-Velenje. Odbor je bil seznanjen, da Ministrstvo za infrastrukturo, niti Ministrstvo za okolje in prostor še nista bili pozvani za sodelovanje v postopku s strani Ustavnega sodišče Republike Slovenije. V zvezi s tem je bilo predstavljeno stališče ministra Gašperšiča, da vložena pobuda ne bo zavirala ministrstvo in DARS za nemoteno izpeljavo vseh aktivnosti za pričetek gradnje severnega kraka 3. razvojne osi.