Na drugo obletnico Koroške vstaje v podporo 3. razvojni osi, je Ustavno sodišče Republike Slovenije sporočilo, da je državni prostorski načrt na trasi F2-2 Šentrupert – Velenje, skladen z ustavo. V Mladinski iniciativi za 3. razvojno os, smo z odločitvijo sodišča zadovoljni, verjeli smo Ministrstvu za okolje in prostor, da je po trinajstih letih umeščanja našlo optimalno traso in jo pripravilo v skladu z vsemi pravnimi akti, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

  Mladinska iniciativa za 3. razvojno os je 5. junija 2017 organizirala protest, imenovan »Koroška vstaja – HOČ`MO CESTO!«. Šlo je za prvi organiziran protest, v katerem smo Korošci in tudi Velenjčani zahtevali gradnjo 3. razvojne osi na Koroško. Na protestu so nastopili številni znani koroški glasbeniki in govorniki. Kakšen je bil izplen protesta?

  Pomladi 2017 Koroška ni imela jasnih zagotovil, kdaj se bo hitra cesta na Koroško pričela graditi. Zato je Mladinska iniciativa za 3. razvojno os Svetu koroške regije, svetu Savinjsko-Šaleške regije in Ministrstvu za infrastrukturo predlagala v podpis Protokol o izgradnji 3. razvojne osi na Koroško, ki bo kot bistven element vseboval časovnico izgradnje. Tedanji minister Gašperšič je zavračal kakršenkoli dogovor o gradnji. Zato se je zgodila koroška vstaja. Po enomesečnih pogajanjih o vsebini protokola, je bil ta podpisan 3. julija 2017 na Ravnah na Koroškem. Ta je kot pričetek gradnje določil konec letošnjega leta.

  V eni od akcij Mladinske iniciative za 3. razvojno os smo v sodelovanju z Zadrugo ZRaven posneli srhljivko na Koroških cestah, z naslovom Pozabljeni. Po podatkih policije se je stanje v prometni varnosti na Koroškem poslabšalo, zato nas skrbi, da srhljivka na Koroških cestah postaja realnost…

  Število prometnih nesreč na regionalni cesti G1-4 Arja vas – Dravograd na območju policijskih postaj Slovenj Gradec in Dravograd (2014 – maj 2019)

   

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  PP Dravograd

  13

  21

  17

  18

  29

  6

  PP Slovenj Gradec

  57

  67

  63

  53

  54

  20

  Slovenska gospodarska zveza (SGZ), ki ima sedež v Celovcu, je 22. maja 2019 organizirala 11. poslovno konferenco v sklopu »Slovenska podjetnost kroži prek meja«. Ta je potekala v Dobrli vasi, na avstrijskem Koroškem. Konference se je udeležili okoli 150 gospodarstvenikov in obrtnikov iz Avstrije in Slovenije. Med njimi tudi Peter Jožef Česnik, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, Benjamin Wakounig, predsednik Slovenske gospodarske zveze v Celovcu ter Branko Meh, predsednik slovenske obrtno-podjetniške zbornice.

  Korošci bomo ne glede na nastalo žalostno in zaskrbljujočo situacijo spoštovali odločitev ustavnega sodišča. Od države in DARS-a pa pričakujemo, da se bo gradnja 3. razvojne osi in to ne glede na razplet situacije z ustavno pritožbo, na odseku Velenje – Slovenj Gradec pričela še letos! Tako je bilo tudi dogovorjeno na zadnjem srečanju koordinacijskega odbora za spremljanje izgradnje 3. razvojne osi na Koroško in tako veleva tudi podpisani protokol med Ministrstvom za infrastrukturo ter predstavniki Koroške in Savinjsko-Šaleške regije.

  Na povabilo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani se je koordinator Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaž Verhovnik, dne 19. aprila 2019, v Ljubljani udeležil okrogle mize s predstavitvijo knjige Slovenski infrastrukturni projekti za prihodnost. Urednika knjige, ki vsebuje prispevke 13 avtorjev, sta prof. dr. Franjo Štiblar in Lana K. Gotvan.

  Jože P. Damijan iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani meni, da so investicije v infrastrukturo eden ključnih elementov gospodarskega razvoja. Predlagal je, da se naredi program vlaganja v infrastrukturo, letni načrt in sklad za ta namen.