Dne 6.3.2018, smo iz medijev izvedeli, da so občine Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki vložile zahtevo za presojo ustavnosti uredbe o državnem prostorskem načrtu za hitro cesto Šentrupert—Velenje.

    V Mladinski iniciativi za 3. razvojno os menimo, da je ustavna presoja njihova pravica, ki jo je potrebno spoštovati. Glede na to, da je bil državni prostorski načrt sprejet že januarja lani, pa se pa na tem mestu sprašujemo, zakaj takšna pobuda ravno v predvolilnem času?

    V petek, 19. januarja 2018 je Ravne na Koroškem obiskal minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič z delegacijo. Na delovnem sestanku so se predstavniki lokalnih skupnosti in mladinske iniciative z ministrom pogovarjali o vzdrževanju državnih cest ter potekom projekta izgradnje 3. razvojne osi.

    Ob napovedanem obisku ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča na Koroškem (v petek, 19. januarja 2018) bo seveda aktualno vprašanje, kdaj se bo tudi dejansko (v naravi) pričel postopek odkupa nepremičnin za gradnjo koroške hitre ceste. Prav tako bo minister glede na zamik nekaterih rokov Korošcem pojasnil, ali je časovnica pričetka izgradnje hitre ceste v oktobru 2019 še realna?

    Mladinska iniciativa za 3. razvojno os je v ponedeljek 20. novembra 2017 organizirala prireditev »Ambasadorji HOČ`MO CESTO!«, ki je potekala v Kulturnem centru Ravne na Koroškem. V sklopu tega je potekal strokovni posvet na temo »Kako bomo pripeljali 3. razvojno os na Koroško?« ter podelitev nazivov »Ambasadorji HOČ`MO CESTO« s kulturnim programom.