Pod vodstvom novega predsedujočega Svetu koroške regije mag. Alana Bukovnika se je koroška delegacija v torek. 29. avgusta 2017, udeležila sestanka z ministrom za infrastrukturo dr. Petrom Gašperšičem, njegovimi sodelavci in predstavniki DARS-a.
  Srečanje je imelo dve osrednji točki:
  1. Pregled in nadaljnje spremljanje dinamike realizacije projekta severnega kraka 3. razvojne osi
  2. Dogovor o dokončanju DPN Slovenj Gradec – Dravograd

  Dne 4. 8. 2017 so se na pobudo predsednika Sveta Koroške regije, mag. Alana BUKOVNIKA na delovnem sestanku sestali nekateri podpisniki SKUPNE IZJAVE gospodarskega, političnega in civilnodružbenega okolja Koroške in Savinjsko-Šaleške regije in obravnavali potek načrtovanja in izgradnje hitre ceste Šentrupert – Velenje – Slovenj Gradec – Holmec.

  14. julija 2017 je minilo tri leta, od kar je upravni odbor Mladinskega sveta Ravne na Koroškem ustanovil Mladinsko iniciativo za 3. razvojno os. Na pobudo Koroškega filatelističnega društva je tako nastala priložnostna kuverta in dopisnica, ki je bila danes odposlana na 700 naslovov po Sloveniji. Pri tem smo želeli izdelati tudi priložnostni žig, katerega Pošta Slovenije, po mnenju njihove pravne službe, zaradi politične konotacije iniciative ni odobrila. Ob tem je bila v mestni hiši na Ravnah postavljena tudi priložnostna razstava z naslovom »HOȨMO CESTO!.

  Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič, predsedujoči Sveta Koroške regije dr. Tomaž Rožen in predsednik Sveta županov Savinjsko-Šaleške regije Darko Menih so 3. julija 2017 na Ravnah na Koroškem podpisali Protokol o poteku načrtovanja in izgradnje 3. razvojne osi na odseku Šentrupert. Velenje – Slovenj Gradec – Dravograd – Holmec.