V ponedeljek, 4. aprila 2017, se je na Ravnah na Koroškem sestal Svet koroške regije. Ta je obravnaval tudi predlog Sporazuma o poteku načrtovanja in izgradnje hitre ceste Šentrupert-Velenje-Slovenj Gradec-Holmec v okviru 3. razvojne osi – severni del, ki ga je pripravila Mladinska iniciativa za 3. razvojno os. V imenu regije bo sporazum podpisal predsedujoči dr. Tomaž Rožen.

  V četrtek, 22. marca 2017, se je na Občini Prevalje sestal Odbor za izgradnjo hitre ceste na Koroško. Prisotni so bili: koordinator odbora dr. Matic Tasič, županja in podžupan Dravograda Marijana Cigala ter Anton Preksavec, s strani GZS za Koroško Mojca Kert in Aleksandra Gradišnik, Karmen Sonjak (RRA Koroška) in Aljaž Verhovnik iz Mladinske iniciative za 3. razvojno os.

  V petek je Slovenj Gradec obiskal minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič. Bolj natančno bi lahko rekli, da so minister in ekipa prišli povedati to, kar Korošci poslušamo že od leta 2006. Kljub optimističnim napovedim vseh prisotnih, kjer mimogrede predstavniki iniciative iz nam neznanih razlogov nismo smeli sodelovati, ne bomo preveč evforični, saj smo takšne besede slišali že od mnogih politikov, med drugim tudi od premiera, ceste pa še vedno ni.

  Cenjeni obiskovalci in podporniki Mladinske iniciative za 3. razvojno os!
  Portal hitronakorosko.si deluje že dve in pol leti. Zaradi vse večjega obsega aktivnosti iniciative, smo ga prenovili z željo, da boste še bolje informirani o vseh aktivnosti in prizadevanjih za izgradnjo hitre ceste na Koroško.

  V torek, 14. februarja 2017, je na sedežu DARS-a v Ljubljani potekal sestanek na temo izgradnje severnega kraka 3. razvojne osi, katerega so se udeležili:
  Dr. Tomaž Vidic (predsednik uprave DARS-a), Vili Žavrlan (član uprave DARS-a), Janez Kušnik (DARS), mag. Darja Kocjan (Ministrstvo za infrastrukturo - generalna direktorica Direktorata za kopenski promet) Zvonko Zavasnik (Ministrstvo za infrastrukturo – sektor za ceste), dr. Matic Tasič (koordinator Odbora za izgradnjo hitre ceste na Koroško), dr. Tomaž Rožen (predsedujoči Svetu koroške regije), poslanca Danilo Anton Ranc in Ivan Škodnik ter vodja Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaž Verhovnik.

  V petek, 3. februarja 2017, je na Občini Prevalje potekal sestanek Odbora za izgradnjo hitre ceste na Koroško. Prisotni so bili: predsednik odbora dr. Matic Tasič, predsedujoči Svetu koroške regije dr. Tomaž Rožen, poslanec Danilo Anton Ranc, podžupana Anton Preksavec (Dravograd) in Janez Potočnik (MOSG), s strani GZS za Koroško Mojca Kert in Aleksandra Gradišnik, Karmen Sonjak (RRA Koroška) in Aljaž Verhovnik iz Mladinske iniciative za 3. razvojno os.