V skladu z določili Protokola o izgradnji 3. razvojne osi na Koroško, se je v ponedeljek 19. marca 2018, na Ministrstvu za infrastrukturo sestal koordinacijski odbor za spremljanje izgradnje severnega kraka 3. razvojne osi. Uvodoma je bilo pojasnjeno, da so zadeve na projektu v operativni fazi, zato odstop predsednika vlade dr. Mira Cerarja ne bo vplival na potek aktivnosti.
    Pristojni so pojasnili, da je bila dne 18. januarja 2018 vložena zahteva za presojo ustavnosti in zakonitosti uredbe o državnem prostorskem načrtu Šentrupert-Velenje. Odbor je bil seznanjen, da Ministrstvo za infrastrukturo, niti Ministrstvo za okolje in prostor še nista bili pozvani za sodelovanje v postopku s strani Ustavnega sodišče Republike Slovenije. V zvezi s tem je bilo predstavljeno stališče ministra Gašperšiča, da vložena pobuda ne bo zavirala ministrstvo in DARS za nemoteno izpeljavo vseh aktivnosti za pričetek gradnje severnega kraka 3. razvojne osi.

    Dne 6.3.2018, smo iz medijev izvedeli, da so občine Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki vložile zahtevo za presojo ustavnosti uredbe o državnem prostorskem načrtu za hitro cesto Šentrupert—Velenje.

    V Mladinski iniciativi za 3. razvojno os menimo, da je ustavna presoja njihova pravica, ki jo je potrebno spoštovati. Glede na to, da je bil državni prostorski načrt sprejet že januarja lani, pa se pa na tem mestu sprašujemo, zakaj takšna pobuda ravno v predvolilnem času?

    V petek, 19. januarja 2018 je Ravne na Koroškem obiskal minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič z delegacijo. Na delovnem sestanku so se predstavniki lokalnih skupnosti in mladinske iniciative z ministrom pogovarjali o vzdrževanju državnih cest ter potekom projekta izgradnje 3. razvojne osi.