Skoči na vsebino

Poslanstvo

»Iniciativa HOČ´MO CESTO! je povezovalne narave, njen namen je opozarjati in pripomoči, k čim prejšnji izgradnji 3. razvojne osi med avtocesto A1 in Holmcem«.

Cilj

»Izgradnja štiripasovne hitre ceste med Avtocesto A1 in mejnim prehodom Holmec«.

Zgodovina iniciative HOČ’MO CESTO!

Mladinski svet Ravne se je s pojmom hitra cesta na Koroško prvič soočil leta 2013, ko je izrazil namero za pripravo prve ravenske strategije za mlade. Ideja je nato zorela in ob spodbudah nekaterih lokalnih politikov in gospodarstvenikov dozorela v obliki ustanovitve Mladinske iniciative za 3. razvojno os.

Upravni odbor mladinskega sveta se je 28. aprila 2014 seznanil s predlogom Aljaža Verhovnika in Andreja Grobelnika, da se prične z izvedbo projekta »Mladinska iniciativa za hitro cesto na Koroško«. Nekaj dni pred tem sta omenjena predlagatelja pripravila načrt prvih aktivnosti, spletne kampanje ter zbiranja podpisov peticije, s katero bi Korošci množično izrazili podporo gradnji 3. razvojne osi.

Že maja 2014 so akterji mladinskega sveta pripravili logotip iniciative, začeli pripravljati besedilo peticije in vzpostavljati portal hitronakorosko.si, ki je sprva služil kot orodje za zbiranje podpisov spletne peticije.

Mladinska iniciativa za 3. razvojno os se je v javnosti prvič uradno pojavila 15. julija 2014, ko je pričel delovati portal hitronakorosko.si, za 18. julij 2014 pa je bila najavljena ustanovna konferenca iniciative v prostorih sejne sobe mestne hiše na Ravnah na Koroškem. Dogodek je pritegnil veliko pozornost zainteresirane javnosti in medijev. Mladinska iniciativa je čez noč postala reprezentativen pogajalec Koroške v prizadevanjih za gradnjo hitre ceste na Koroško.

Mladinska iniciativa je imela v obdobju do konca leta 2014 številna srečanja s predstavniki lokalnih skupnosti, poslanci in tudi gospodarstveniki. Skupaj z njimi je pripravljala in koordinirala aktivnosti, s katerimi je čedalje bolj usklajeno opozarjala državo na nujnost izgradnje 3. razvojne osi na Koroško. Razlog ustanovitve mladinske iniciative je bila prav negativna informacija pristojnega ministrstva za infrastrukturo v letu 2014, da se bo začetek gradnje 3. razvojne osi na Koroško precej zamaknil ter da se naj Korošci zadovoljimo kar s posodobitvijo trenutne državne ceste. Akterji mladinske iniciative so morali v začetnem obdobju dodobra predelati materijo hitre ceste na Koroško, da so razumeli dogajanje in zaplete v prizadevanjih za gradnjo te nujno potrebne prometnice na Koroško.

V začetku leta 2015 je vlada Mira Cerarja napovedala svoj prvi obisk regij prav na Koroško. Mladinska iniciativa je zato zbrala vse podpise peticije, preko 7.300, in jih objavila na portalu hitronakorosko.si. Vlada je obiskala Koroško 25. marca 2015 in Aljaž Verhovnik je kot koordinator mladinske iniciative predal peticijo z jasnim sporočilom predstavnikom države. Sprejel jo je tedanji podpredsednik vlade Boris Koprivnikar. Miro Cerar v vlogi premiera je javno naznanil, da se bo 3. razvojna os na relaciji med štajersko avtocesto in Slovenj Gradcem pričela graditi leta 2019. A do začetka gradnje so sledili še mnogi zapleti in razpleti …

Mladinska iniciativa je vseskozi znana po kreativnem aktivizmu, pri čemer je najbolj znana akcija kolesarjenja po bodoči trasi 3. razvojne osi na Koroško. Leta 2016 je pričela iniciativa aktivno prepričevati odločevalce države, tako v parlamentu, vladi kot tudi v Državnem svetu, da je gradnja 3. razvojne osi na Koroško pomembna zlasti z vidika prihodnjih generacij. Iniciativo je sprejel celo predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Za ta namen je bila pripravljena posebna zloženka o argumentih za gradnjo, iz katere sta akterja iniciative Aljaž Verhovnik in Andrej Grobelnik pripravila posebno in tudi do tedaj edino študijo o Koroški in 3. razvojni osi z naslovom HOČ`MO CESTO! Slogan se je v začetku leta 2017 v javnosti izjemno razširil in vse akcije iniciative smo pričeli promovirati z novim sloganom.

Leto 2017 je bilo tudi sicer burno zaradi konflikta med iniciativo in ministrstvom za infrastrukturo. Iniciativa je v začetku leta namreč pripravila t. i. semafor spremljanja gradnje 3. razvojne osi na Koroško, ki je v tistem času razumljivo svetil popolnoma rdeče. Ta je sledil obljubi vlade, da se bodo do leta 2019 na njem prižgale vse zelene luči. Mladinska iniciativa je po vzoru pomurskih prizadevanj za hitro cesto od vlade zahtevala podpis posebnega protokola, s katerim bi se država časovno zavezala h gradnji 3. razvojne osi. Resorno ministrstvo je takšen predlog zavračalo, zato je Mladinska iniciativa za 3. razvojno os na Ravnah na Koroškem 5. junija 2017 organizirala prvi resen protest, imenovan Koroška vstaja – HOČ`MO CESTO. Rezultat tega je sledil 3. julija, ko je država pristala na podpis protokola, besedilo tega pa je bilo usklajeno po mučnih pogajanjih, v katerih je mladinska iniciativa aktivno sodelovala.

Leta 2017 je prišlo do težko pričakovane prostorske umestitve trase 3. razvojne osi med Šentrupertom in Velenjem, kar je dolgo časa predstavljalo oviro za pričetek del na t. i. severnem (koroškem) kraku 3. razvojne osi. Vendar zmaga še ni bila dokončna, saj je leto kasneje o trasi ceste dokončno odločilo ustavno sodišče. Sprememba sestave vlade v letu 2018 je prinesla spet nekoliko drugačne poglede na razvoj projekta 3. razvojne osi. Posledično tudi poskuse, ki bi zamaknili začetek gradnje iz leta 2019 na kasnejša leta. Iniciativa je temu močno nasprotovala in od resornega ministrstva pričakovala iskanje rešitve za vsaj simboličen pričetek gradnje v letu 2019. Ob tem se je vedno bolj odpiralo vprašanje financiranja gradnje. Državno poroštvo je bilo temeljni pogoj, da bi družba za avtocesto lahko pričela z gradnjo. A ni šlo enostavno. Nazadnje je mladinska iniciativa zaradi zapletov pri zaprtju finančne konstrukcije jeseni 2019 sprožila priprave za organizacijo protesta pred vladno palačo v Ljubljani. Teden dni pred napovedanim protestom, 10. oktobra 2019, je vlada predlog poroštva poslala v Državni zbor, ta pa ga je dokončno potrdila decembra istega leta. Protest je bil zamrznjen.

Vse birokratske (ne)aktivnosti države so privedle do tega, da se je dejanski začetek gradnje zamaknil v leto 2020. Vmes se je iniciativa spoznala že s tretjo vlado, nastopilo je obdobje pandemije koronavirusa in 15. oktobra 2020 se je v Gaberkah, na odseku bodoče trase 3. razvojne osi med Velenjem in Slovenj Gradcem, simbolično zasadila prva lopata.

18. septembra 2020 je mladinska iniciativa sporočila, da se bo mandat projekta »Mladinska iniciativa za 3. razvojno os« zaključil z zasaditvijo prve lopate na Koroškem – to se je zgodilo 24. avgusta 2021 na območju Podgorja pri Slovenj Gradcu. Tako je mladinska iniciativa po 2.599 dneh delovanja zaključila svoje poslanstvo. Vzporedno s tem država že od leta 2018, tudi zaradi aktivnih prizadevanj mladinske iniciative, ponovno odpira in umešča v prostor hitro cesto od Slovenj Gradca preko Otiškega Vrha do mejnega prehoda Holmec.

Aljaž Verhovnik, ki je hkrati tudi predsednik mladinskega sveta, je kot ključni razlog za ugašanje projekta Mladinska iniciativa za 3. razvojno os navedel razbremenitev mlajše generacije v mladinskem svetu s tako obsežnim projektom in velikimi pričakovanji javnosti. Hkrati pa ocenil, da je civilna družba mladih s tem projektom pokazala veliko mero resnosti, pripadnosti do svojega domačega kraja in z vztrajnostjo še tako nemogoč projekt pomagala pripeljati do realnosti. In vse to na prostovoljni ravni!

Novo poglavje iniciative se je pričelo s 4. novembrom leta 2022, ko so bili napovedani zamiki pri gradnji 3. razvojne osi. Iniciativa se je preimenovala v iniciativo HOČ´MO CESTO! in nadaljuje svoje poslanstvo.