Dve leti po »koroški vstaji-HOČ`MO CESTO!« v pričakovanju prve lopate?!

  Mladinska iniciativa za 3. razvojno os je 5. junija 2017 organizirala protest, imenovan »Koroška vstaja – HOČ`MO CESTO!«. Šlo je za prvi organiziran protest, v katerem smo Korošci in tudi Velenjčani zahtevali gradnjo 3. razvojne osi na Koroško. Na protestu so nastopili številni znani koroški glasbeniki in govorniki. Kakšen je bil izplen protesta?

  Pomladi 2017 Koroška ni imela jasnih zagotovil, kdaj se bo hitra cesta na Koroško pričela graditi. Zato je Mladinska iniciativa za 3. razvojno os Svetu koroške regije, svetu Savinjsko-Šaleške regije in Ministrstvu za infrastrukturo predlagala v podpis Protokol o izgradnji 3. razvojne osi na Koroško, ki bo kot bistven element vseboval časovnico izgradnje. Tedanji minister Gašperšič je zavračal kakršenkoli dogovor o gradnji. Zato se je zgodila koroška vstaja. Po enomesečnih pogajanjih o vsebini protokola, je bil ta podpisan 3. julija 2017 na Ravnah na Koroškem. Ta je kot pričetek gradnje določil konec letošnjega leta.

  Protokol narekuje tempo dela, Mladinska iniciativa pa nenehno bdi nad realizacijo zavez države. V tem času se je pričelo projektiranje odseka Velenje-Slovenj Gradec, ki bi moralo biti končano do poletja 2019. Vzporedno s tem je DARS že pripravil investicijski program, ki je v fazi potrjevanja na Ministrstvu za infrastrukturo. Na treh prednostnih točkah, kjer so bo gradnja najprej pričela (Podgorje, Gabrke in Škale) poteka parcelacija in večina zemljišč je odkupljenih. Ko bo Ministrstvo za infrastrukturo potrdilo investicijski program, bo DARS pričel s postopkom izbire izvajalca gradbenih del. V tem trenutku nas od pričetka gradnje loči še pomembna politična odločitev. To je zaprtje finančne konstrukcije, ki bo omogočila stabilnost projekta 3. razvojne osi. Koalicija vlade Marjana Šarca je 3. razvojno os v pogodbo o medsebojnem sodelovanja zapisala kot eden ključnih infrastrukturnih projektov. Zato v Mladinski iniciativi za 3. razvojno os pričakujemo, da bo koalicija potrdila potrebno zakonodajo za zaprtje finančne konstrukcije projekta.

  Na odsekih Slovenj Gradec – Dravograd – Holmec se je ponovno odprl postopek umeščanja 3. razvojne osi v prostor (DPN). Posebna študija, ki je bila dokončana avgusta 2018, je določila, da se bo fazno od Slovenj Gradca, preko Dravograda, do Raven na Koroškem gradila 4-pasovnica, od tam do Holmca pa nova dvopasovnica.

  Ne glede na to, da so se na odseku Šentrupert-Velenje z vložitvijo presoje za oceno ustavnosti in zakonitosti, v začetku leta 2018, dela ustavila, to ne sme biti ovira za pričetek gradbenih del na odseku Velenje- Slovenj Gradec, ki je v prostor umeščen že vse od leta 2013. V kratkem naj bi bila znana usoda spodnjega odseka, o katerem odloča Ustavno sodišče Republike Slovenije.

  Tako blizu zgodovinskemu trenutku, ko se bo na Koroško pričela graditi 3. razvojna os, še nismo bili. Zato je pomembno vztrajati, da se postorijo še zadnji koraki za pričetek gradnje te nujno potrebne prometnice.

  Korošci HOČ`MO CESTO!