Ustavno sodišče odločilo, da je DPN Šentrupert-Velenje skladen z ustavo

    Na drugo obletnico Koroške vstaje v podporo 3. razvojni osi, je Ustavno sodišče Republike Slovenije sporočilo, da je državni prostorski načrt na trasi F2-2 Šentrupert – Velenje, skladen z ustavo. V Mladinski iniciativi za 3. razvojno os, smo z odločitvijo sodišča zadovoljni, verjeli smo Ministrstvu za okolje in prostor, da je po trinajstih letih umeščanja našlo optimalno traso in jo pripravilo v skladu z vsemi pravnimi akti, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

    Pobuda za oceno ustavnosti, ki je bila vložena lani, je brez poziva ali sklepa sodišča prepričala nadzorni svet Darsa, da ustavi vsa dela na omenjenem odseku, zaradi česar je nastala nepopravljiva škoda v smislu časovne dinamike gradnje. Ocenjujemo, da smo zaradi pobude Občine Braslovče in Polzela izgubili več kot leto dni časa, ki ga bo potrebno nadoknaditi. Zato bomo že na prihodnjem sestanku zahtevali pospešitev del tudi na spodnjem odseku severnega kraka 3. razvojne osi.

    Ovira za izgradnjo spodnjega dela trase je torej odpravljena, pravne možnosti nasprotnikov so izčrpane. Ko bo zaprta še finančna konstrukcija za severni krak 3. razvojne osi, bodo prižgane vse zelene luči za prvo lopato konec leta 2019!