Združenje ROVO ne izkazuje pravnega interesa za blokado koroške hitre ceste

    Skupina prostovoljnih pravnih strokovnjakov je, tako iz procesnega kot iz materialnopravnega vidika, analizirala navedbe Združenja ROVO v tožbi zoper izdano gradbeno dovoljenje za pričetek gradnje 3. razvojne osi. Te so bile včeraj poslane Ministrstvu za okolje in prostor, ki je tožena stranka v postopku in mora zato braniti izdano gradbeno dovoljenje. Splošna ocena pravnikov je enotna, da novomeško okoljevarstveno združenje ne izkazuje nikakršnega pravnega interesa za vložitev tožbe zoper gradbeno dovoljenje. Vsebina njihove tožbe pa daje vtis iskanja šivanke v kupu sena, saj se okoljevarstveni ROVO zavzema za upoštevanje specialnega Zakona o rudarjenju, ki sodi na področje gospodarskih panog.

    Po mnenju pravne stroke, tožnik, Združenje ROVO, nima pravnega interesa za vložitev tožbe in predloga za izdajo začasne odredbe zoper izdano gradbeno dovoljenje za odsek Gaberke (gradbeno dovoljenje št. 35105-53/2019/28 1096-05 z dne 6. 3. 2020). Gradbeno dovoljenje je izdano skladno s 35. členom GZ (torej ne gre za integralno gradbeno dovoljenje), v katerem nevladne organizacija s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja ali ohranjanja narav, nimajo avtomatsko dodeljenega položaja stranskega udeleženca.

     

    Pravni interes za sodelovanje pri postopku izdaje gradbenega dovoljenja imajo osebe, ki izkažejo, da bi nameravana gradnja zaradi svojega vpliva med gradnjo in po njej lahko vplivala na njene pravice in pravno korist. Pri tem se za pravno korist šteje korist, ki se nanaša na a) namensko rabo zemljišča oziroma objekta, b) ukrepe za zmanjšanje emisij, c) odmike od parcelnih meja in sosednjih stavb, d) ukrepe za preprečevanje širjenja požara na sosednje objekte, e) dostope in površine za gašenje in reševanje ter f) mehansko odpornost in stabilnost nepremičnine v lasti stranskega udeleženca. Ničesar od navedenega Združenje ROVO v svoji tožbi sploh ne zatrjuje, kaj šele izkaže, česar tudi utemeljeno ne more dokazati.

    Pravni interes za sodelovanje pri postopku izdaje gradbenega dovoljenja imajo tudi osebe, za katere tako določa zakon. Gradbeni zakon, Zakon o rudarstvu (ZRud-1) ali Zakon o varstvu okolja nevladnim organizacijam s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja ne omogoča, da bi lahko sodeloval pri postopku izdaje gradbenega dovoljenja, ki ni integralno gradbeno dovoljenje. Posledično Združenje ROVO zagotovo ne izpolnjuje pogojev stranskega udeleženca iz 36. člena GZ.