Rovarijo tisti, ki imajo avtocestni standard pred nosom!

  Odzivam se na pismo Združenih civilnih iniciativ Sp. Savinjske doline (ZCISSD), katerega so naslovili »Javna korist 3. razvojne osi je pravica vseh«. Ne bi se mogel bolj strinjati s to tezo, zato mi je še toliko bolj nerazumljiva njihova blokada težko pričakovanega začetka gradnje 3. razvojne osi na Koroško.

  ZVISSD je priznala odgovornost za »napad« na koroške sanje ter odvrgla masko, ko je v javnem pismo podprla Rovaše iz Novega mesta. Sklicujejo se na »neupoštevanja priporočil in dejstev«, pri tem pa imajo kratek spomin, saj se je postopek za sprejem uredbe o državnem prostorskem načrtu (DPN) odseka Velenje – Slovenj Gradec končal že davnega leta 2013! Leta 2015 je bilo pravnomočno pridobljeno okoljevarstveno soglasje za ta odsek in v letu 2020 bi se naj gradnja pričela. Za zadnji birokratski korak je potrebno še pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, na katerega se »Rovaši« s privoščljivo podporo ZVISSD pritožujejo na upravno sodišče in se samooklicujejo za branitelje javne koristi 3. razvojne osi na način, da gradnji nasprotujejo?!

  Kdo bi razumel to logiko, ko pa so vsi ves čas zatrjevali, da je odsek Velenje – Slovenj Gradec prostorsko popolnoma nesporen, petelinili pa so se za odsek od štajerske avtoceste do Velenja (spomnimo se ustavne presoje). A glej ga zlomka, tik pred prvo lopato na »nespornem« odseku, so za vsak slučaj vložili tožbo še tja, kjer jih prav nič ne srbi. Naj me kakšen geograf popravi, če spadajo Gaberke slučajno v območje Spodnje Savinjske doline, še manj pa na Dolenjsko od koder prihajajo Rovaši.

  Kakšen je potem resničen namen tožbe, ki blokira koroško hitro cesto in zavira enakopraven razvoj naše regije? ZCISSD v javni izjavi zapiše: »Naš cilj je s pravnimi sredstvi legitimno ovreči napačno umestitev hitre ceste na celotnem odseku od A1 do Slovenj Gradca jug.«

  Samooklicani strokovnjaki kot alternativno možnost Korošcem ponujajo obnovo obstoječe ceste, navajajo pa celo »ponareditve podatkov« o številu delovnih mest v Celju, kar je prav gotovo odločilen podatek za gradnjo odseka Velenje – Slovenj Gradec… Z obnovo aktualne prometnice, ki je mimogrede cesta z največ smrtnimi žrtvami v Sloveniji, bi v Hudi luknji zgradili neke vrste dirkalne ovinke, kjer bi avtomobili z veliko hitrostjo premagovali to naravno šikano. ZVISSD se razglaša tudi za varuha javnih financ in trdi, da je gradnja načrtovane hitre ceste na Koroško predraga. Ob tem pa ne navaja nobenega uradnega dokumenta, ki to tezo potrjuje, razen seveda, če imajo v mislih nizkocenovno obnovo trenutnih cest na Koroško ter kakšno novo kolesarsko stezo…

  Premogovnik Velenje je v javni izjavi v celoti ovrgel tezo Rovašev, da so tla pod načrtovano traso hitre ceste med Velenjem in Slovenj Gradcem nestabilna. Javno so povedali, da so bili že v času priprave DPN leta 2013 vključeni v postopek kot soglasodajalci. Od kod torej takšna skrb okoljevarstvenikov za rudniške jaške?

  Korošci HOČ`MO CESTO!

  Aljaž Verhovnik, koordinator Mladinske iniciative za 3. razvojno os

   

  aljaz info center2