V Mladinski iniciativi za 3. razvojno os podpiramo napore Ministrstva za okolje in prostor, da pospeši začetek gradnje hitre ceste na Koroško in s tem pripomore tudi k hitrejšemu okrevanju gospodarstva. Ob tem opozarjamo, da je državni prostorski načrt na odseku Velenje – Slovenj Gradec sprejet že od leta 2013 in da do letošnje izdaje gradbenega dovoljenja ta del trase ni bil sporen za nikogar. Zato se zaskrbljeno sprašujemo, kam segajo ozadja »Rovašev« iz Novega mesta?!

  3. razvojna os kot priložnost za izhod iz ekonomske krize!

  Spoštovani!

  Naša domovina Slovenija se v teh časih spopada z eno najhujših kriz v zgodovini samostojnosti. Oči mladih so zlasti zazrte v prihodnost in bojazen, da bo ravno mlado generacijo najbolj prizadela ekonomska kriza, kot posledica izbruha epidemije virusa CoVID-19! V Mladinski iniciativi za 3. razvojno os menimo, da je to bojazen mogoče prebroditi s pospešitvijo ključnih in strateško pomembnih investicij za Republiko Slovenijo. Konkretno imamo v mislih pričetek gradnje 3. razvojne osi na Koroško!

  Odzivam se na pismo Združenih civilnih iniciativ Sp. Savinjske doline (ZCISSD), katerega so naslovili »Javna korist 3. razvojne osi je pravica vseh«. Ne bi se mogel bolj strinjati s to tezo, zato mi je še toliko bolj nerazumljiva njihova blokada težko pričakovanega začetka gradnje 3. razvojne osi na Koroško.

  ZVISSD je priznala odgovornost za »napad« na koroške sanje ter odvrgla masko, ko je v javnem pismo podprla Rovaše iz Novega mesta. Sklicujejo se na »neupoštevanja priporočil in dejstev«, pri tem pa imajo kratek spomin, saj se je postopek za sprejem uredbe o državnem prostorskem načrtu (DPN) odseka Velenje – Slovenj Gradec končal že davnega leta 2013! Leta 2015 je bilo pravnomočno pridobljeno okoljevarstveno soglasje za ta odsek in v letu 2020 bi se naj gradnja pričela. Za zadnji birokratski korak je potrebno še pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, na katerega se »Rovaši« s privoščljivo podporo ZVISSD pritožujejo na upravno sodišče in se samooklicujejo za branitelje javne koristi 3. razvojne osi na način, da gradnji nasprotujejo?!

  Skupina prostovoljnih pravnih strokovnjakov je, tako iz procesnega kot iz materialnopravnega vidika, analizirala navedbe Združenja ROVO v tožbi zoper izdano gradbeno dovoljenje za pričetek gradnje 3. razvojne osi. Te so bile včeraj poslane Ministrstvu za okolje in prostor, ki je tožena stranka v postopku in mora zato braniti izdano gradbeno dovoljenje. Splošna ocena pravnikov je enotna, da novomeško okoljevarstveno združenje ne izkazuje nikakršnega pravnega interesa za vložitev tožbe zoper gradbeno dovoljenje. Vsebina njihove tožbe pa daje vtis iskanja šivanke v kupu sena, saj se okoljevarstveni ROVO zavzema za upoštevanje specialnega Zakona o rudarjenju, ki sodi na področje gospodarskih panog.

  Mladinska iniciativa za 3. razvojno os je informirana, da je Združenje ROVO iz Novega mesta vložilo tožbo na Upravno sodišče Republike Slovenije s katero želi odpraviti odločbo o gradbenem dovoljenju za sklop »D« Gaberke, ki bi prekinilo več kot 16-letno čakanje Korošcev na pričetek gradnje 3. razvojne osi! Tožba je vložena po zakonitem zastopniku združenja, Zlatku Resmanu, ki se sicer kot samostojni podjetnik poklicno ukvarja z eko nadzori projektov. Spomnimo, da se je postopek prostorske umestitve 3. razvojne osi na Koroško pričel že leta 2004, prvi odsek pa je bil, po najdalj trajajočem postopku v Sloveniji, v prostor umeščen šele leta 2013. Gre za odsek Velenje-Slovenj Gradec, na katerega izdano gradbeno dovoljenje iz 6. marca 2020, se pritožuje novomeško združenje ROVO.

  Spoštovani minister g. Jernej Vrtovec!

  Uvodoma Vam želim v imenu Mladinske iniciative za 3. razvojno os izreči čestitko za izvolitev na funkcijo ministra za infrastrukturo in Vam zaželeti uspešno delo!

  Mladinska iniciativa za 3. razvojno os ima sedež na Ravnah na Koroškem in deluje v okviru Mladinskega sveta Ravne na Koroškem. Smo edina iniciativa, ki podpiramo delo vlade in pristojnih služb z namenom čim prejšnje izgradnje 3. razvojne osi na Koroško, ki je za izboljšanje položaja naše regije ključnega pomena. Vso naše dosedanje delo je objavljeno na portalu www.hitronakorosko.si.