Mladinska iniciativa za 3. razvojno os vas ob 5. obletnici delovanja vabi na otvoritev informacijskega centra  Mladinske iniciative za 3. razvojno os, ki bo v četrtek, 18. julija 2019 ob 17. uri, na lokaciji bivšega »SDK«, na Prežihovi ulici 7 na Ravnah na Koroškem.

  Mladinsko iniciativo za 3. razvojno os je 14. julija 2014 ustanovil upravni odbor Mladinskega sveta Ravne na Koroškem. Že 18. julija se iniciativa javnosti prvič predstavi na novinarski konferenci. Pričelo se je zbiranje podpisov v podporo peticiji za gradnjo 3. razvojne osi… Informacijski center bo prikazal naše dosedanje delovanje in omogočal učinkovito informiranje javnosti o 3. razvojni osi v prihodnosti.

  3. razvojna os se bo letos pričela graditi na odseku »Gaberke«! Tako je predstavil DARS na sestanku koordinacijskega odbora za izgradnjo 3. razvojne osi na Koroško, ki se je v torek, 11. junija 2019, sestal na Prevaljah. Za odsek »Gaberke« je dokumentacija DGD (dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja) izdelana, potrebno je dobiti še eno soglasje pristojnih služb, deset pa je že bilo pridobljenih. Vse ponudbe za odkupe zemljišč so vročene. Iz tega sledi, da se bo razpis za izvajalca gradbenih del objavil najprej za ta prioritetni odsek med Velenjem in Slovenj Gradcem. Ta odsek je pomemben tudi zaradi gradnje dovozne poti do Premogovnika Velenje, za potrebe gradnje 3. razvojne osi. Seveda je za uspešnost razpisa in pričetek gradnje v letošnjem letu pomembno, da pritožb na izbiro izvajalca ne bo. To naj bi na DARS-u preprečili z dvofaznim postopkom izbire.

  Na drugo obletnico Koroške vstaje v podporo 3. razvojni osi, je Ustavno sodišče Republike Slovenije sporočilo, da je državni prostorski načrt na trasi F2-2 Šentrupert – Velenje, skladen z ustavo. V Mladinski iniciativi za 3. razvojno os, smo z odločitvijo sodišča zadovoljni, verjeli smo Ministrstvu za okolje in prostor, da je po trinajstih letih umeščanja našlo optimalno traso in jo pripravilo v skladu z vsemi pravnimi akti, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

  Mladinska iniciativa za 3. razvojno os je 5. junija 2017 organizirala protest, imenovan »Koroška vstaja – HOČ`MO CESTO!«. Šlo je za prvi organiziran protest, v katerem smo Korošci in tudi Velenjčani zahtevali gradnjo 3. razvojne osi na Koroško. Na protestu so nastopili številni znani koroški glasbeniki in govorniki. Kakšen je bil izplen protesta?

  Pomladi 2017 Koroška ni imela jasnih zagotovil, kdaj se bo hitra cesta na Koroško pričela graditi. Zato je Mladinska iniciativa za 3. razvojno os Svetu koroške regije, svetu Savinjsko-Šaleške regije in Ministrstvu za infrastrukturo predlagala v podpis Protokol o izgradnji 3. razvojne osi na Koroško, ki bo kot bistven element vseboval časovnico izgradnje. Tedanji minister Gašperšič je zavračal kakršenkoli dogovor o gradnji. Zato se je zgodila koroška vstaja. Po enomesečnih pogajanjih o vsebini protokola, je bil ta podpisan 3. julija 2017 na Ravnah na Koroškem. Ta je kot pričetek gradnje določil konec letošnjega leta.

  V eni od akcij Mladinske iniciative za 3. razvojno os smo v sodelovanju z Zadrugo ZRaven posneli srhljivko na Koroških cestah, z naslovom Pozabljeni. Po podatkih policije se je stanje v prometni varnosti na Koroškem poslabšalo, zato nas skrbi, da srhljivka na Koroških cestah postaja realnost…

  Število prometnih nesreč na regionalni cesti G1-4 Arja vas – Dravograd na območju policijskih postaj Slovenj Gradec in Dravograd (2014 – maj 2019)

   

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  PP Dravograd

  13

  21

  17

  18

  29

  6

  PP Slovenj Gradec

  57

  67

  63

  53

  54

  20

  Slovenska gospodarska zveza (SGZ), ki ima sedež v Celovcu, je 22. maja 2019 organizirala 11. poslovno konferenco v sklopu »Slovenska podjetnost kroži prek meja«. Ta je potekala v Dobrli vasi, na avstrijskem Koroškem. Konference se je udeležili okoli 150 gospodarstvenikov in obrtnikov iz Avstrije in Slovenije. Med njimi tudi Peter Jožef Česnik, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, Benjamin Wakounig, predsednik Slovenske gospodarske zveze v Celovcu ter Branko Meh, predsednik slovenske obrtno-podjetniške zbornice.