Korošci bomo ne glede na nastalo žalostno in zaskrbljujočo situacijo spoštovali odločitev ustavnega sodišča. Od države in DARS-a pa pričakujemo, da se bo gradnja 3. razvojne osi in to ne glede na razplet situacije z ustavno pritožbo, na odseku Velenje – Slovenj Gradec pričela še letos! Tako je bilo tudi dogovorjeno na zadnjem srečanju koordinacijskega odbora za spremljanje izgradnje 3. razvojne osi na Koroško in tako veleva tudi podpisani protokol med Ministrstvom za infrastrukturo ter predstavniki Koroške in Savinjsko-Šaleške regije.

  Na povabilo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani se je koordinator Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaž Verhovnik, dne 19. aprila 2019, v Ljubljani udeležil okrogle mize s predstavitvijo knjige Slovenski infrastrukturni projekti za prihodnost. Urednika knjige, ki vsebuje prispevke 13 avtorjev, sta prof. dr. Franjo Štiblar in Lana K. Gotvan.

  Jože P. Damijan iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani meni, da so investicije v infrastrukturo eden ključnih elementov gospodarskega razvoja. Predlagal je, da se naredi program vlaganja v infrastrukturo, letni načrt in sklad za ta namen.

  Kot je na današnjem sestanku koordinacijskega odbora za 3. razvojno os v Ljubljani povedala državna sekretarka na Ministrstvu za infrastrukturo Nina Mauhler, potekajo aktivnosti za zaprtje finančne konstrukcije, ni pa mogoče napovedati, kdaj bo ta dokončno zaprta. Ministrstvo za infrastrukturo meni, da DARS lahko zapre finančno konstrukcijo brez poroštva države. Mauhlerjeva tudi meni, da DARS sredstva za pričetek gradnje konec letošnjega leta ima. Predsednik uprave DARS dr. Tomaž Vidic je koordinacijskemu odboru pojasnil, da razpisa za izvajalca gradbenih del ni mogoče objaviti brez zaprte finančne konstrukcije. Na pobudo koordinatorja Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaža Verhovnika, da se kot sklep sestanka sprejeme rok za zaprtje finančne konstrukcije, je Mauhlerjeva povedala, da tega roka ni mogoče postaviti, saj ni znano kdaj bo rešitev dokončna. Vidic je tudi poudaril, da za zaprtje finančne konstrukcije potrebujejo državno poroštvo, za kar je podlaga tudi resolucija o nacionalnem programu prometa.

  Koroška delegacija se v sredo, 17. aprila 2019, odpravlja na naslednje srečanje koordinacijskega odbora za spremljanje izgradnje severnega kraka 3. razvojne osi. Grenak priokus še vedno daje zadnje dogajanje v Braslovčah in težnje nekaterih poslancev po spreminjanju trase hitre ceste na Koroško. Spomnimo se samo na dejstvo, da je postopek sprejema uredbe o državnem prostorskem načrtu med štajersko avtocesto in Velenjem trajal kar 13 let! Vsako spreminjaje trase, bi za seboj potegnilo še daljši časovni odmik pri gradnji koroške hitre ceste, zato v Mladinski iniciativi za 3. razvojno os takim političnim manipulacijam ostro nasprotujemo!

  Kot je včeraj poročal portal Naš čas, bo danes v Braslovčah potekala novinarska konferenca, katero pripravlja poslanec Nove Slovenije Aleksander Reberšek. V vabilu navaja predstavitev možnih tras 3. razvojne osi na odseku od avtoceste A1 do Velenja in sicer trasi F2-2 (Šentrupert-Velenje) in F6 (Arja vas-Velenje).

  Mladinska iniciativa za 3. razvojno os poziva vse ključne deležnike v regiji, lokalne skupnosti, gospodarstvenike, obrtnike, nevladni sektor, da je nujna priprava konkretnih ukrepov strategije razvoja Koroške, z namenom maksimalnega izkoristka prihoda 3. razvojne osi v regijo. Samo povezana Koroška bo žela sadove uspeha. To je bilo glavno sporočilo Mladinske iniciative na 2. gospodarskem forumu Koroške, ki je v petek, 15. marca 2019, potekal na Kopah.